Saturday, March 25, 2006

Just look at this guy.
And he had the same plates in the front as well. You know what they say, absolute power corrupts absolutely.

2 comments:

Anonymous said...

The nerve of this *sshole.

The Huli Ka! Team said...

hindi na kayo nasanay sa mga may posisyon sa gobyerno natin. kaya wag na kayo magtaka kung bakit ayaw sumali ng mga mamamayan sa mga rally-rally ngayon. pare-pareho lang naman silang lahat, kaya maski na sino ilagay d'yan, gan'un pa din.