Monday, March 06, 2006

Saw this Toyota Crown doing the counterflow on UN in front of Malacanang Park this morning. Dere-deretso lang s'ya talaga, walang pake sa oncoming traffic.
On a side note, natawa lang talaga ako sa Civic na 'to, at color-coordinated pa yung kanyang 8 plate.

0 comments: