Sunday, December 16, 2007

Talagang iniiwasan ng mga bus dumaan sa mga 'to. Here are a few pics:

EDSA-Connecticut

EDSA-Buendia

EDSA-Mantrade

0 comments: