Wednesday, April 26, 2006

Ang kakapal talaga ng iba'ng tao!
No consideration for others. Kaya hindi umaasenso 'tong Pilipinas.

0 comments: