Monday, February 06, 2006

Hay naku! Looks like wala nang mangyayari dito.
Well, at least until the next flooding, when somebody will fall in the manhole. Sana naman 'wag na nilang paabutin pa ng gan'un.

0 comments: