Wednesday, February 15, 2006

Ang kapal nito'ng L300 na 'to.
Ang sikip-sikip na nga, sumingit pa
!

0 comments: