Wednesday, January 25, 2006

This time, it's at Santolan.
Mga tatlong linggo na 'ata 'to. Kelan pa kaya maaayos ito?

0 comments: