Sunday, December 04, 2005

Saw this underneath the EDSA-Santolan flyover at 10:18am.
Huli kay ito, o kotong lang?

0 comments: