Wednesday, May 10, 2006

Wala na talaga ata'ng pagasa na maayos 'tong dalawa'ng nakakaharang na 'to sa C5.
*haaay*

0 comments: